0
منو دسترسی

پیتزا مخصوص رازبری کلاسیک

توضیحات:
32,000 تومان

کالاهای مرتبط
پیتزا مخصوص رازبری رویال
پیتزا مخصوص رازبری رویال
43,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا استیک رویال
پیتزا استیک رویال
53,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا استیک کلاسیک
پیتزا استیک کلاسیک
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا پپرونی رویال
پیتزا پپرونی رویال
38,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا پپرونی کلاسیک
پیتزا پپرونی کلاسیک
28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا چهار فصل رویال
پیتزا چهار فصل رویال
41,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا چهار فصل کلاسیک
پیتزا چهار فصل کلاسیک
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا چیکن رویال
پیتزا چیکن رویال
41,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا چیکن کلاسیک
پیتزا چیکن کلاسیک
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا رست بیف رویال
پیتزا رست بیف رویال
53,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا رست بیف کلاسیک
پیتزا رست بیف کلاسیک
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا سبزیجات رویال
پیتزا سبزیجات رویال
37,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا سبزیجات کلاسیک
پیتزا سبزیجات کلاسیک
27,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا قارچ و گوشت رویال
پیتزا قارچ و گوشت رویال
45,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک
پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک
33,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا میکس رویال
پیتزا میکس رویال
38,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا میکس کلاسیک
پیتزا میکس کلاسیک
28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا کالزون رویال
پیتزا کالزون رویال
39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا کالزون کلاسیک
پیتزا کالزون کلاسیک
29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
عجیب پیتزا
عجیب پیتزا
45,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%

سبد خرید