0
منو دسترسی

پیتزا میکس رویال

توضیحات:
38,000 تومان

کالاهای مرتبط
پیتزا مخصوص رازبری رویال
پیتزا مخصوص رازبری رویال
43,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا مخصوص رازبری کلاسیک
پیتزا مخصوص رازبری کلاسیک
32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا استیک رویال
پیتزا استیک رویال
53,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا استیک کلاسیک
پیتزا استیک کلاسیک
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا پپرونی رویال
پیتزا پپرونی رویال
38,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا پپرونی کلاسیک
پیتزا پپرونی کلاسیک
28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چهار فصل رویال
پیتزا چهار فصل رویال
41,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چهار فصل کلاسیک
پیتزا چهار فصل کلاسیک
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چیکن رویال
پیتزا چیکن رویال
41,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چیکن کلاسیک
پیتزا چیکن کلاسیک
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا رست بیف رویال
پیتزا رست بیف رویال
53,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا رست بیف کلاسیک
پیتزا رست بیف کلاسیک
40,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا سبزیجات رویال
پیتزا سبزیجات رویال
37,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا سبزیجات کلاسیک
پیتزا سبزیجات کلاسیک
27,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا قارچ و گوشت رویال
پیتزا قارچ و گوشت رویال
45,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک
پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک
33,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا میکس کلاسیک
پیتزا میکس کلاسیک
28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا کالزون رویال
پیتزا کالزون رویال
39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا کالزون کلاسیک
پیتزا کالزون کلاسیک
29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
عجیب پیتزا
عجیب پیتزا
45,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%

سبد خرید