0
منو دسترسی

پیتزا میکس رویال

توضیحات:
31,500 تومان

کالاهای مرتبط
پیتزا مخصوص رازبری کلاسیک
پیتزا مخصوص رازبری کلاسیک
26,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا مخصوص رازبری رویال
پیتزا مخصوص رازبری رویال
35,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا چهار فصل کلاسیک
پیتزا چهار فصل کلاسیک
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا چهار فصل رویال
پیتزا چهار فصل رویال
34,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا مارگاریتا کلاسیک
پیتزا مارگاریتا کلاسیک
17,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا مارگاریتا رویال
پیتزا مارگاریتا رویال
24,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک
پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک
27,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا قارچ و گوشت رویال
پیتزا قارچ و گوشت رویال
37,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا میکس کلاسیک
پیتزا میکس کلاسیک
23,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا استیک کلاسیک
پیتزا استیک کلاسیک
31,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا استیک رویال
پیتزا استیک رویال
42,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا چیکن کلاسیک
پیتزا چیکن کلاسیک
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا چیکن رویال
پیتزا چیکن رویال
34,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا رست بیف کلاسیک
پیتزا رست بیف کلاسیک
31,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا رست بیف رویال
پیتزا رست بیف رویال
42,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا کالزون کلاسیک
پیتزا کالزون کلاسیک
24,000 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا کالزون رویال
پیتزا کالزون رویال
32,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا پپرونی کلاسیک
پیتزا پپرونی کلاسیک
23,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا پپرونی رویال
پیتزا پپرونی رویال
31,500 تومان
افزودن به سبد خرید
پیتزا سوپریم کلاسیک
پیتزا سوپریم کلاسیک
22,500 تومان
افزودن به سبد خرید
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%

سبد خرید