0
منو دسترسی

پیتزا سبزیجات رویال

توضیحات:
30,500 تومان

کالاهای مرتبط
پیتزا مخصوص رازبری کلاسیک
پیتزا مخصوص رازبری کلاسیک
26,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا مخصوص رازبری رویال
پیتزا مخصوص رازبری رویال
35,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چهار فصل کلاسیک
پیتزا چهار فصل کلاسیک
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چهار فصل رویال
پیتزا چهار فصل رویال
34,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا مارگاریتا کلاسیک
پیتزا مارگاریتا کلاسیک
17,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا مارگاریتا رویال
پیتزا مارگاریتا رویال
24,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک
پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک
27,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا قارچ و گوشت رویال
پیتزا قارچ و گوشت رویال
37,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا میکس کلاسیک
پیتزا میکس کلاسیک
23,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا میکس رویال
پیتزا میکس رویال
31,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا استیک کلاسیک
پیتزا استیک کلاسیک
31,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا استیک رویال
پیتزا استیک رویال
42,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چیکن کلاسیک
پیتزا چیکن کلاسیک
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چیکن رویال
پیتزا چیکن رویال
34,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا رست بیف کلاسیک
پیتزا رست بیف کلاسیک
31,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا رست بیف رویال
پیتزا رست بیف رویال
42,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا کالزون کلاسیک
پیتزا کالزون کلاسیک
24,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا کالزون رویال
پیتزا کالزون رویال
32,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا پپرونی کلاسیک
پیتزا پپرونی کلاسیک
23,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا پپرونی رویال
پیتزا پپرونی رویال
31,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%

سبد خرید