0
منو دسترسی

پیتزا چهار فصل کلاسیک

توضیحات:
25,000 تومان

کالاهای مرتبط
پیتزا مخصوص رازبری رویال
35,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا مخصوص رازبری کلاسیک
26,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا استیک رویال
42,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا استیک کلاسیک
31,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا پپرونی رویال
31,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا پپرونی کلاسیک
23,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چهار فصل رویال
34,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چیکن رویال
34,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا چیکن کلاسیک
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا رست بیف رویال
42,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا رست بیف کلاسیک
31,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا سبزیجات رویال
30,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا سبزیجات کلاسیک
22,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا سوپریم رویال
30,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا سوپریم کلاسیک
22,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا قارچ و گوشت رویال
37,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا قارچ و گوشت کلاسیک
27,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا مارگاریتا رویال
24,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا مارگاریتا کلاسیک
17,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا میکس رویال
31,500 تومان
افزودن به سبد خرید
0
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%

سبد خرید