منو دسترسی
خانه

منو فست فود تمشک وحشی

کوکاکولا بطری
5,000 تومان
5,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیپس و پنیر تنوری
50,000 تومان
50,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ساندویچ رست بیف پلاس تنوری
120,000 تومان
120,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ساندویچ ناگت مرغ با قارچ و پنیر
75,000 تومان
75,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ساندویچ پپرونی با قارچ و پنیر(تند)
75,000 تومان
75,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ساندویچ ژامپرونی(تند)
90,000 تومان
90,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ساندویچ هات داگ تنوری با قارچ و پنیر
65,000 تومان
65,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ساندویچ های ویچ تنوری
120,000 تومان
120,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پپرونی برگر تنوری با قارچ و پنیر(تند)
95,000 تومان
95,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
داگی برگر تنوری با قارچ و پنیر
95,000 تومان
95,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
رویال برگر تنوری با سس قارچ و خامه
95,000 تومان
95,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
رویال برگر تنوری با قارچ و پنیر
95,000 تومان
95,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیکن فلیمر تنوری با سس قارچ و خامه
65,000 تومان
65,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیکن فلیمر تنوری با قارچ و پنیر
65,000 تومان
65,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
همبرگر تنوری با قارچ و پنیر
75,000 تومان
75,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا سیر
75,000 تومان
75,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا مارگاریتا
75,000 تومان
75,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا فونگی قارچ و پنیر
75,000 تومان
75,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا سیسیلی گوشت
90,000 تومان
90,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا سیسیلی مرغ
90,000 تومان
90,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا میت مکزیکو(تند)
90,000 تومان
90,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا چیکن مکزیکو(تند)
90,000 تومان
90,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا بیف مکزیکو(تند)
115,000 تومان
115,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا پروشوت
90,000 تومان
90,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا مخلوط
90,000 تومان
90,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا چیکف
125,000 تومان
125,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پاستا پنه بیف آلفردو
95,000 تومان
95,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پاستا پنه چیکن آلفردو
80,000 تومان
80,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سیب زمینی ۱ نفره
سیب زمینی ۱ نفره
35,000 تومان
35,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
قارچ سوخاری ۱ نفره
قارچ سوخاری ۱ نفره
45,000 تومان
45,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دیپ چدار
5,000 تومان
5,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیکن آلفردو
چیکن آلفردو
پیتزا با قطر 26 سانتی متر ، سس مخصوص ، فرمول نان اختصاصی ، تکه های مرغ مزه دار شده ، سس قارچ به همراه کره حیوانی و خامه
95,000 تومان
95,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کالزونه گوشت
کالزونه گوشت
پیتزا با نان صدفی شکل ، سس مخصوص ، فرمول نان اختصاصی ، گوشت مخصوص طعم دار شده
120,000 تومان
120,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
گریل میکس
گریل میکس
ترکیب جادویی دو طعم پر طرفدار استیک و چیکن
110,000 تومان
110,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کالزونه مخلوط
کالزونه مخلوط
پیتزا با نان صدفی شکل ، سس مخصوص ، فرمول نان اختصاصی ، ژامبون 90% خرد شده
95,000 تومان
95,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
عجیب پیتزا
عجیب پیتزا
سینه مرغ تقریبا 500 گرم ، ژامبون 90% تقریبا 350 گرم
175,000 تومان
175,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ساندویچ ژامبون پلاس تنوری
ساندویچ ژامبون پلاس تنوری
90,000 تومان
90,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ساندویچ سوپریم پلاس
ساندویچ سوپریم پلاس
میکس فیله سوخاری و ژامبون تنوری
110,000 تومان
110,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ساندویچ رست کینگ تنوری
ساندویچ رست کینگ تنوری
میکس رست بیف و برگر
120,000 تومان
120,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
میکس برگر تنوری
میکس برگر تنوری
دو عدد سینه مرغ مزه دار شده با یکعدد برگر 150 گرمی به همراه سس قارچ و دیپ چدار
120,000 تومان
120,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیکن چیز فلیمر تنوری
چیکن چیز فلیمر تنوری
یکعدد سینه مزه دار شده با دیپ چدار
65,000 تومان
65,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیکن فلیمر تنوری
چیکن فلیمر تنوری
یکعدد سینه مرغ مزه دار شده
60,000 تومان
60,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیز برگر تنوری
چیز برگر تنوری
یکعدد برگر مزه دار شده با دیپ چدار
75,000 تومان
75,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ریبای استیک مخصوص تمشک وحشی
ریبای استیک مخصوص تمشک وحشی
150,000 تومان
150,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سس تکنفره مایونز
سس تکنفره مایونز
1,000 تومان
1,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سس تکنفره کچاپ
سس تکنفره کچاپ
1,000 تومان
1,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سس تند
سس تند
5,000 تومان
5,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سس اسموکی
سس اسموکی
5,000 تومان
5,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سس سیر
سس سیر
5,000 تومان
5,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
آب معدنی کوچک
آب معدنی کوچک
4,000 تومان
4,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دلستر استوایی قوطی
دلستر استوایی قوطی
8,000 تومان
8,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دلستر لیمو قوطی
دلستر لیمو قوطی
9,500 تومان
9,500 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کوکا خانواده
کوکا خانواده
14,000 تومان
14,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
دوغ قوطی
دوغ قوطی
6,500 تومان
6,500 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
اسپرایت قوطی
اسپرایت قوطی
6,000 تومان
6,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
فانتا قوطی
فانتا قوطی
6,000 تومان
6,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کوکاکولا قوطی
کوکاکولا قوطی
8,000 تومان
8,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سالاد کلم
سالاد کلم
9,000 تومان
9,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سالاد فصل
سالاد فصل
15,000 تومان
15,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
سیب زمینی 2 نفره
سیب زمینی 2 نفره
50,000 تومان
50,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
قارچ سوخاری 2 نفره
قارچ سوخاری 2 نفره
55,000 تومان
55,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نان سیر باگتی تنوری
نان سیر باگتی تنوری
55,000 تومان
55,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
همبرگر تنوری با سس قارچ و خامه
همبرگر تنوری با سس قارچ و خامه
75,000 تومان
75,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
همبرگر تنوری
همبرگر تنوری
یکعدد برگر 150 گرمی مزه دار شده
70,000 تومان
70,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ران مرغ 2 تکه سوخاری
ران مرغ 2 تکه سوخاری
یک عدد ساق ران یک عدد کعب ران پرس سیب زمینی سالاد کلم
80,000 تومان
80,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
فیله مرغ 4 تکه سوخاری
فیله مرغ 4 تکه سوخاری
4عدد فیله پرس سیب زمینی سالاد کلم
95,000 تومان
95,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
بال و کتف 6 تکه سوخاری
بال و کتف 6 تکه سوخاری
3عدد بال 3عدد کتف پرس سیب زمینی سالاد کلم
95,000 تومان
95,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ساندویچ هات داگ تنوری با سس قارچ و خامه
ساندویچ هات داگ تنوری با سس قارچ و خامه
هات داگ 70%
65,000 تومان
65,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ساندویچ هات داگ تنوری
ساندویچ هات داگ تنوری
55,000 تومان
55,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ساندویچ ژامبون سرد
ساندویچ ژامبون سرد
70,000 تومان
70,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ساندویچ ژامبون تنوری با سس قارچ و خامه
ساندویچ ژامبون تنوری با سس قارچ و خامه
ژامبون 90%
70,000 تومان
70,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ساندویچ سوپریم
ساندویچ سوپریم
فیله سوخاری
95,000 تومان
95,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
ساندویچ رست بیف
ساندویچ رست بیف
گوشت ریش ریش شده راسته
95,000 تومان
95,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا سبزیجات
پیتزا سبزیجات
پیتزا با قطر 26 سانتی متر ، سس مخصوص ، فرمول نان اختصاصی ، کدو ، بادمجان ، ذرت ، زیتون ، فلفل دلمه ای ، سس روغن زیتون سیر و سبزیجات معطر
90,000 تومان
90,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا پپرونی(تند)
پیتزا پپرونی(تند)
پیتزا با قطر 26 سانتی متر ، سس مخصوص ، فرمول نان اختصاصی ، اسلایس های پپرونی 70% تند
90,000 تومان
90,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا میکس
پیتزا میکس
پیتزا با قطر 26 سانتی متر ، سس مخصوص ، فرمول نان اختصاصی ، ژامبون 90% خرد شده ، هات داگ 70% خرد شده ، پپرونی 70%
95,000 تومان
95,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا چیکن
پیتزا چیکن
پیتزا با قطر 26 سانتی متر ، سس مخصوص ، فرمول نان اختصاصی ، تکه های مرغ مزه دار شده
85,000 تومان
85,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا چهارفصل
پیتزا چهارفصل
ترکیب جادویی چهار طعم خوشمزه : استیک/سبزیجات/پپرونی/چیکن
120,000 تومان
120,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا قارچ و گوشت
پیتزا قارچ و گوشت
پیتزا با قطر 26 سانتی متر ، سس مخصوص ، فرمول نان اختصاصی ، تکه های گوشت چرخ کرده مزه دار شده
85,000 تومان
85,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا استیک
پیتزا استیک
پیتزا با قطر 26 سانتی متر ، سس مخصوص ، فرمول نان اختصاصی ، تکه های ورقه شده گوشت راسته گوساله ، سس روغن زیتون سیر و سبزیجات معطر
120,000 تومان
120,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا رست بیف
پیتزا رست بیف
پیتزا با قطر 26 سانتی متر ، سس مخصوص سیر ، فرمول نان اختصاصی ، گوشت ریش ریش شده مزه دار شده راسته گوساله ، سس قارچ به همراه کره حیوانی و خامه
120,000 تومان
120,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
پیتزا مخصوص تمشک وحشی
پیتزا مخصوص تمشک وحشی
پیتزا با قطر 26 سانتی متر ، سس مخصوص ، فرمول نان اختصاصی ، تکه های گوشت چرخ کرده مزه دار شده ، تکه های مرغ مزه دار شده
90,000 تومان
90,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
چیکن فلیمر سرد
60,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
ساندویچ سوپریم پلاس سرد
110,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
ساندویچ فیله سرد
95,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
ساندویچ ژامبون سرد
70,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
گل پیاز سوخاری
گل پیاز سوخاری
35,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
اسپرایت لیوانی
اسپرایت لیوانی
8,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
فانتا لیوانی
فانتا لیوانی
8,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
کوکا لیوانی
کوکا لیوانی
8,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
سالاد سزار
سالاد سزار
38,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
افزودن ماژول جدید
0%

سبد خرید